7 Soruda E-Defter Uygulaması

E-Defter uygulaması hakkında merak ettiklerinizi sizler için listeledik!

1.            E-Defter nedir?

Vergi Usul Kanununa (VUK) veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alan bilgileri kapsayan elektronik kayıtlardır.

2.            E-Defter uygulamasından kimler faydalanabilir?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter uygulamasından faydalanabilir. 

3.            E-Defter beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Firmanın Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

4.            Mükelleflerin e-defter beratı oluştururken muhasebe kayıtları da Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılacak mı?

E-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmaz. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanır.

5.            Zorunlu e-deftere geçmekle mükellef kişiler kimlerdir?

421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamına giren mükellefler:

a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

6.            E-Fatura kullanmayan mükellefler, e-defter kullanabilir mi?

Evet. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır.

7.            E-Defter başvurusu iptal edilebilir mi?

E-Defter kullanımı zorunlu olan mükellefler e-defter başvurularını iptal edemezler. Gönüllü olarak e-defter başvurusu yapan mükellefler ise iptal için Gelir İdaresi Başkanlığı’na dilekçe göndermelidir. Adres: Maliye Bakanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi, No:16 06110 Altındağ/ANKARA

BİZE ULAŞIN