E-Arşiv Fatura

Elektronik fatura (e-fatura) kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilk olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) dâhilinde yürürlüğe girmiştir.

E-Arşiv Fatura: Vergi Usul Kanunu’na göre kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan uygulamadır.

E-Arşiv fatura uygulamasından yararlanmak için ne yapmak gerekir?

E-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekir. 

E-Arşiv Fatura uygulamasının e-fatura uygulamasından farkı nedir?

E-Arşiv Fatura uygulamasında, e-Fatura uygulamasından farklı olarak, oluşturulan faturalar,  fatura alıcısına mail ya da posta yoluyla doğrudan iletilir..

E-Arşiv Fatura uygulamasında fiziki posta yolu ile gönderim yapılabilir mi?

E-Arşiv Faturaları, uygun şartlar dâhilinde e mail ortamında gönderebileceği gibi kargo yoluyla da gönderilebilir.

E-Arşiv raporunun içeriği nedir?

E-Arşiv raporu içerisinde, faturaların başlık bilgileri ile dönem içerisinde iptal edilmiş faturalara yer verilmektedir.

E-Arşiv faturası mükellefleri irsaliyeli fatura düzenleyebilir mi?

Malın sevkiyatı esnasında E Arşiv Faturasının çıktısının kaşe ve mühürlü hali irsaliye yerine geçmektedir.

E-Arşiv Fatura Başvurusu

E-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulaması’na kayıtlı olmaları gerekiyor. Ancak E Arşiv uygulamasına zorunluluk şartlarını taşımadığı halde kendi isteğiyle geçmek isteyen firmalar sadece E Arşive geçiş yapabilir.

E-Arşiv Fatura Başvuru Yöntemleri

a.            Özel Entegrasyon:

 Bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv Fatura uygulaması ile e-Arşiv Fatura kullanmak isteyen mükellefler mali mühür sertifikası ile özel entegrasyon izni almış entegratör firmalara başvuru yapabilirler.

VUK 421 sıra no’lu tebliğinin yayınlanması ile birlikte genel işleyişe dahil edilmiş olan “Özel Entegratör” üzerinden hizmet almaya dayalı yöntemdir. Özel Entegratör, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel entegrasyon izni almış olan kurumdur. Özel entegrasyon izni almış olan kurumlar listesine http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html adresinden ulaşılabilir. Edoksis, özel entegrasyon kapsamında hizmet sunmaktadır.

BİZE ULAŞIN