E-Arşiv Nedir?

Elektronik Fatura (e-fatura) kullanım esasları ilk olarak 397 nolu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliğiyle yürürlüğe girmiştir. Sonrasında, 416, 421 ve 434 nolu tebliğlerle güncellemeler yapılmıştır.

Bu nedenle 397 nolu tebliğde düzenlenen e-fatura ve 433 nolu tebliğde bulunan e-arşiv fatura yeni bir belge türü değildir. Kâğıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

Peki, E-Arşiv aslında nedir?

E-Arşiv Fatura, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda; vergi usul kanunu gereği kâğıt ortamda düzenleme ve muhafaza zorunluluğu bulunan faturaları elektronik ortamda düzenler.

Kullanıcılar, e-arşiv uygulamasından yararlanmak için e-fatura uygulamasına kayıt olmalıdır. E-arşiv faturasında, e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar dışındaki diğer faturalar e-arşiv faturası olarak adlandırılır.

 • E-Arşiv faturaları, elektronik ortamda gönderilebileceği gibi kâğıt olarak da teslim edilebilir.
 • E-Arşiv fatura uygulaması kapsamındaki faturalar, ertesi ayın ilk 15 gününde oluşturulacak e-arşiv raporu ile GİB’e bildirilmelidir.
 • E-Arşiv’de oluşturulan faturalar e-fatura uygulamasından farklı olarak GİB üzerinden ulaştırılmaz.
 • E-Arşiv faturalarının bir kopyası alıcılara gönderilir. Diğer kopyası elektronik mali mühür ve zaman damgası ile imzalanır.
 • E-Arşiv mükellefleri irsaliyeli fatura düzenleyemezler.
 • E-Arşiv raporunda, iptal edilen faturalar ve fatura başlık bilgileri bulunur.

E-Arşiv Fatura Kullanım Yöntemleri

E-Arşiv uygulamasına geçmek isteyenler aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilir.

E-Arşiv Fatura Avantajları

 • Özel Entegrasyon Yöntemi: Özel entegrasyon iznine sahip mükelleflerin, bilgi işlem sistemi ile e-arşiv fatura uygulamasıdır.
 • Bilgi İşlem Sistemi Entegrasyonu Yöntemi: Kullanıcılar, bilgi işlem sistemlerini yeterli gördükleri takdirde e-arşiv uygulamasını kendileri yürüttükleri yöntemdir.
  • Fatura basım gönderim masrafları ortadan kalkar, maliyet azalır.
  • Operasyonel verimlilik artar.
  • Arşivleme maliyetleri azalır.
  • Uluslararası standartlara uyumludur.
  • Çevreyi korur.
BİZE ULAŞIN