E-Arşiv Sorgulama

E-Arşiv sorgulama detaylarına geçmeden önce “E-arşiv nedir? Uygulamadan kimler Hangi firmaların kullanması zorunludur?” Kısaca hatırlayalım.

E-Arşiv Nedir?

E-Arşiv uygulaması; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği format ve standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafaza edilmesi, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. 433 seri numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) tebliği ile yürürlüğe girmiştir. 

Bir firmanın, e-arşiv uygulamasından yararlanabilmeleri için ilk olarak e-fatura uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 

E-Arşiv Zorunluluğu

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan özel mükellefler (Türktelekom vs.) ile internet üzerinden 2014 yılı gelir satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendilerine yazıyla bildirdiği üzere e-Arşiv uygulamasına geçtiler.

Sonraki yıllar için aynı kapsamda internet üzerinden yıllık satış hasılatı 5 Milyon TL’yi aşan firmalar da kapsama girdi ve izleyen yılın 1 Ocak tarihinde e-arşiv’e zorunlu olarak geçmeye devam ettiler. Şu anda e-Arşiv uygulamasına kayıtlı mükellef sayısı 9 bine yaklaşmaktadır.  

E-Arşiv Fatura Sorgulama İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

http://www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html adresi üzerinden e-arşiv fatura sorgusu yabilmektedir.

  • Öncelikle e-arşiv sorgulama ekranında, sorgulayacağınız faturanın e-arşiv uygulaması dâhilinde düzenlenip düzenlenmediğinden emin olunuz.
  • Faturanızı oluşturan mükellefin Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası gibi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurduğunuzdan emin olunuz.
  • Fatura üzerinde yer alan Fatura numarasını doğru ve eksiksiz doldurduğunuzdan emin olunuz.
  • Faturalar üzerinde ödenecek tutar ile genel toplam veya toplam tutar şeklinde farklı tutar bölümleri bulunur. Fatura sorgularken ödenecek Tutar bilgisini ve bu tutarın kuruş hanelerini doğru ve eksiksiz doldurduğunuzdan emin olunuz
  • Güvenlik kodunu doğru ve eksiksiz doldurduğunuzdan emin olunuz. 

Özel Entegrasyon Yöntemi

Özel entegrasyon yönteminde mükellef, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bir başvuruda bulunmaz. Başvuru işlemini mükellef adına özel entegratör yapar. Mükellefin başvurusu, Kamu SM’den temin ettiği mali mühürle özel entegratör portalı üzerinde imzaladığı HR aktivasyon formunun yine özel entegratör tarafından GİB’e gönderilmesi yoluyla yapılır. 

Edoksis ise…

Faturaları mükellef adına mühürler, arşivleyip saklar.

GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) E-Arşiv gönderimlerine ilişkin raporlama yapar.

Mükellefin yerel muhasebe sistemleri, kasa sistemleri ile entegrasyon sağlar.

Web service üzerinden esnek entegrasyon yöntemleri sunar.

Edoksis e-Arşiv hizmetine hemen başvurmak için;

Başvuru Formu

 

BİZE ULAŞIN