E-Defter Gönderme Süresi

E-Defter Beratlarının Verilme Süreleri

13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Vergi Usul Kanunu (VUK) dâhilinde oluşturulması zorunlu olan defterlerden Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’lerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmiştir.

2016 yılının Ocak ayından itibaren birçok firma e-defter sürecine girmiştir. Ancak beratların verilme süreleri mükelleflerde kafa karışıklığı oluşturmaktadır.

E-Fatura gönderme sürelerinde beratların verilme süreleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 2 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yapılmıştır. Bu tebliğ 1 sıra nolu Genel Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkindi.

E-Defter berat süreleri;

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:2) 3. Maddesinde defterlerin verilme süreleri ile ilgili açıklama yapılmıştır.

Açıklama doğrultusunda;

  • Elektronik defter sahibi gerçek kişiler, elektronik defterlerini ilgili olduğu ayı takiben üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
  • Elektronik defter sahibi tüzel kişiler, elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takiben üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

Aylık olarak oluşturulan defterler ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son günlerine kadar defterlerini elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Örneğin Nisan/2016 dönemine ilişkin defterleri Temmuz/2016 tarihine kadar verilmesi gerekir.

Örnek Berat Yükleme Tablosu

İlgili Ay Berat Yükleme Son Günü
Ocak/2017 30.04.2017
Şubat/2017 31.05.2017
Mart/2017 30.06.2017
Nisan/2017 31.07.2017
Mayıs/2017 31.08.2017
Haziran/2017 30.09.2017
Temmuz/2017 31.10.2017
Ağustos/2017 30.11.2017
Eylül/2017 31.12.2017
Ekim/2017 31.01.2018
Kasım/2017 28.02.2018
Aralık/2017 30.04.2018

İlgili Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.

Takip Önemli!

E-Defter gönderim ve berat sürelerinde bazen günlük uzatmalarda yapılmaktadır. Bunun için edefter.gov.tr web sitesini takip etmek gerekir.

Örnek:

E-DEFTER OLUŞTURMA VE İMZALAMA SÜRESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!

2 Mayıs 2017 tarihinde gün sonuna kadar imzalanması ve oluşturulması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

BİZE ULAŞIN