E-Defter Nedir?

Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması yükümlü defterlerde var olan bilgileri kapsayan elektronik kayıtlardır.

E-Defter Uygulamasının Şartları

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerince, gerçek kişi mükelleflerin elektronik sertifikaya sahip olmaları,
  • 397 ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan bilgiler çerçevesinde, tüzel kişi mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanma izni ve mali mühür temin etmiş olmaları ve
  • Elektronik defter oluşturulacak yazılımın uyumluluk onayı alması gerekmektedir.

E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Defter başvuruları www.edefter.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik olarak mali mühürle birlikte yapılabilmektedir.

Gerekli belgeler:

  • Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi,
  • Başvuru formunu imzalayan tüzel kişilerin yetkilisi olduğu şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği,
  • Uyumluluk onayı alınmış yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellefe has bilgiler,
  • Uyumluluk onayı almamış yazılımın kullanılmak istenmesi durumunda, 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin "3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı" başlıklı bölümünde belirtilen belge ve bilgiler.

Ayrıca, E-Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, kâğıt ortamda saklama yapamazlar. Mükellefler, e- defter uygulamasına geçtikleri andan itibaren eski defterlerine kapanış tasdiki yaptırarak genel hükümler çerçevesinde saklarlar.

E-Defter Muhafaza ve İbraz

E-Defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere beratları ile birlikte saklanır.

“Konuya ilişkin olarak; 397, 416, 421, 424 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Sirküleri 58 / 2013.03’de detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Ek olarak; www.efatura.gov.tr ve www.edefter.gov.tr internet adreslerinde uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır.”

Kaynak: http://www.edefter.gov.tr

BİZE ULAŞIN