E-Fatura Başvuru

Mükellefler, 21 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında e-fatura başvurularını posta yoluyla ya da elektronik ortamda yapabilirler.

E-Fatura Başvuru İşlemleri

1- Posta yoluyla

Gerekli belgeler

a- Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"

b- Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi"

c- Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi)

d- Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

Mükelleflerin e-fatura başvuru kılavuzunda bulunan gerekli belgeleri hazırladıktan sonra aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I)

İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA"

E-Fatura Başvurusu Kabulü

E-Fatura başvurusu kabul edilenlere, Mali Mühür sertifikalarını TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine başlayabilecekleri bilgisi verilir.

2- Elektronik ortamda

Elektronik ortamdan e-fatura başvurusu yapacak mükellefler, https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go linkinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura web başvuru başlığı altında “Elektronik Başvuru için Tıklayınız” butonuna tıklayarak başvuru sayfalarına ulaşabilirler.

Elektronik başvurunun nasıl yapılacağı Elektronik Başvuru Rehberinde (http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikBasvuruRehberi.pdf) ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

E-Fatura Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İster posta yoluyla ister elektronik ortamda başvuru yapın “Başvuru Yöntemi” sorusunda GİB Portal, Entegrasyon ya da Özel Entegrasyon seçeneklerinden birini seçmelisiniz.

GİB Portal

www.efatura.gov.tr adresi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz sunulan e-fatura hizmetidir. Az sayıda fatura kesen mükellefler için uygun olabilir.

Entegrasyon

Mükelleflerin kendilerine ait bilgi-işlem sistemini GİB sistemine entegre etmesi amacıyla ortaya çıkmıştır.

Sistemde, mükelleflerin entgrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarını kapatmayı talep etme hakları vardır.

e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edildikten sonra mükellefler Entegrasyon İşlemleri bölümünden BİS Raporu ve test tanım formunu elektronik ortamda doldurarak iletirler.

Özel Entegrasyon

Bilgi işlem alt yapısı yetersiz olan mükellefler özel entegratör aracılığıyla da e-fatura uygulamasından yararlanabilirler.

Firmalar SabancıDx Edoksis sistemine bulut üzerinden erişip bilgi işlem sistemleri kullanarak isterlerse entegre olarak e-fatura uygulamasından faydalanır.

BİZE ULAŞIN