E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu

e-İrsaliye uygulaması yasal zorunluluk tarihi henüz resmi olarak tebliğ edilmemiş olup  6 Nisan’da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde değişiklik yapılması ile ilgili tebliğ taslağı hazırlandı. Tebliğ taslağında geçen ifadeler şu şekilde:

 “01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen hükümler uygulanır.”

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayın.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayın.

Edoksis e-İrsaliye hizmeti ile kayıt güvenliği

Edoksis’in yasal mevzuat çerçevesinde desteklediği e-İrsaliye, getireceği operasyonel verimlilik, kayıt güvenliği ve maliyet tasarrufu ile Dijitalleşme sürecinizin bir parçasıdır.

Edoksis e-İrsaliye hizmeti hakkında detaylı bilgi alın.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vuktaslak06042018_2.pdf

BİZE ULAŞIN