e-Süreç

E-Süreç İle İş Akışı ve Süreç Yönetimi

E-Süreç, kurum içindeki temel akışların tanımlanması, onay mekanizmalarının işlemesi, arşivleme ve raporlama süreçlerini kapsar.

Fatura Yönetim Süreci; Faturalarınızı belirlediğiniz kurallara göre onaya gönderir, giden faturalarınız için önceden hazırlayacağınız taslaklar ile fatura kesim süresini kısaltırsınız. Kontrol panelleri ile faturalarınızı detaylı olarak izler ve raporlarsınız. Sistemde e-Fatura oluşturabilir ve giden e-Faturalarınızı da onay sürecinden geçirebilirsiniz.

Masraf ve Avans Süreçleri; Formlarınızın ilgili kişiler tarafından onaylanması sağlanır. Avans formu onayından sonra otomatik olarak masraf formu oluşturulur. Marsarf formu onayından sonra ise muhasebe birimine ödeme için gerekli bilgilendirme yapılır. Grafikler ile detaylı takip yaparken, ihtiyaçlarınız doğrultusunda raporlama yapabilirsiniz.

KEP İleti Yönetim Süreci; Gelen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) iletilerinizin kurum içerisinde dolaşması, onaylardan geçmesi ve arşivlenmesi sağlanır.

Doküman Yönetim Süreci; Belgeleriniz detaylı şekilde ve esnek profiller ile tanımlanır, kaydedilir, arşivlenir ve revize edilir. Herhangi bir iş akışına sınırsız sayıda doküman ekler ve dokümanlarda içerik araması yapabilirsiniz. Ayrıca süreçte e-İmza desteği bulunmaktadır.

Sözleşme Yönetimi; Şirket içerisindeki tüm sözleşmelerinizin standartlaştırılmasını, PDF olarak içeri alınmasını, onay aşamalarından geçmesini ve önemli maddeler için hatırlatıcı ile uyarılar kurgulamanızı sağlar.

Satın Alma Süreci; Talep edilen mal veya hizmet için satın alma talep formunu oluşturarak, topladığınız teklifleri tek bir ara yüzden kaydedersiniz. Bu süreç ile birden fazla sağlayıcı tarafından karşılanacak tek bir satın alma talebini, ürün/hizmet ve tedarikçiler ile ilişkilendirerek kolayca takip edebilirsiniz.

Proje Yönetimi; Proje oluşturulması ve bu projedeki görevlerin ve sorumlularının tanımlanarak, her bir sorumlunun kendi görevlerini takip etmesini, ilerleyişi hakkında bilgi girişi yapmasını sağlar. Proje yöneticileriniz tüm görevlerin durumunu anında takip edebilir.

Kalite Dokümanları; Kalite dokümanlarınızı tiplerine göre oluşturup, şirket içinde yayımlar, saklar ve dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Müşteri Şikayetleri/ Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF); Müşterilerinizden gelen şikayetleri  ilgili birimlere ardından da kalite birimine gönderebilirsiniz. Şikayetlerin çözümü için DÖF sürecini başlatır, kök neden analiz detaylarını, aksiyon planlarını, faaliyet sonuçlarını ve  talepleri takip edersiniz. Böylece müşteri memnuniyetinizin artmasını destekleyebilirsiniz.

Edoksis e-Süreç hizmetine başvurmak için;
Başvuru Formu

BİZE ULAŞIN