Edoksis

Edoksis (Elektronik Döküman Sistemi) , Sabancı Holding SabancıDx A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren, kurumların ihtiyaç duydukları elektronik belge akışlarını yönetebildikleri uygulama ve hizmetleri geliştiren , e-fatura ve e-defter gibi yasal zorunluluk gerektiren işlemleri GİB ‘nın ilettiği ve belirlediği yasal çerçevede çözümlerini müşterilerine hem ürün hem de hizmet olarak veren aynı zamanda verilen ürün ve hizmetin destek süreçlerini yöneten markaların genel adıdır.

Edoksis (Elektronik Döküman Sistemi) uygulama ve hizmetlerini kullanarak , muhasebe ve teyit sürelerini azaltabilir, nakit akışını hızlandırır, baskı, çıktı alma, kağıt ve posta gidelerini azaltabilir, Müşterileriniz ile kurum arasındaki muhasebesel veya ödeme ile ilgili uyuşmazlıkları azaltabilir, tüm bunları yaparken kurulacak entegrasyon sayesind izlenebilirliği arttırabilir , raporla çözümlerinden faydalanabilir ve en önemlisi yasal yükümlülüklerinizi  kolaylıkla  yerine getirebilirsiniz.

SabancıDx A.Ş. Ağustos 2013 itibariyle "Özel Entegratör" yetkisi Ekim 2013 itibariyle "e-fatura Saklama Hizmeti" yetkilerini almıştır. e-fatura için Özel Entegratör firmaların alması gereken Mali Mühür Uyum Raporuna sahiptir.

SabancıDx A.Ş. Eylül 2014 itibariyle GİB tarafından verilen "e-Arşiv Özel Entegratör" yetkisine sahiptir.

 
http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html
http://www.efatura.gov.tr/efaturasaklamaiznialanlarinlistesi.html
http://www.efatura.gov.tr/earsivozelentegratorlistesi.html
http://kamusm.gov.tr/kurumsal/musterilerimiz/ozel.jsp

BİZE ULAŞIN