e-Defter Zorunluluğu

e-Defter Zorunluluğu

🕒 22 Kasım 2020

e-Defter, Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri kapsayan kayıtların elektronik ortama taşınmış halidir. Bu sistemde kısaca kağıt ortamındaki defterlerin, elektronik dosya biçiminde hazırlanması söz konusudur. Aşağıda sıraladığımız koşulları sağlayan tüm işletmeler e-Defter uygulamasını kullanmak zorundadır.

2018 hesap dönemi cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan ya da ciro kriterine bakılmaksızın gazlı içecekler, tütün ürünleri ve alkollü içecekleri imal eden firmalar ve madeni yağ lisansı olan firmalar zorunlu olarak e-Fatura ve e-Defter mükellefidir. e-Deftere geçiş tarihi olarak 01/01/2020 tarihinden itibaren zorunluluk konuldu.

e-Defter Zorunluluğu

Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No: 1’e dair Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Sıra No: 3 Md. 3.2.6. 1’e göre 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e-Faturaya geçeceği için 01/01/2021 Tarihinden itibaren e-Defter'e geçmek zorunda olacaklar.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-Faturaya geçmeleri zorunlu olduğundan e-Defter uygulamasına geçiş tarihi 1 Ocak 2021 şeklindedir.

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar e-Faturaya geçmesi gerektiğinden 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.

19/10/2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler ise 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Defter Başvuru Şartları Nelerdir?

e-Defter uygulamasında zorunluluk koşullarının dışında kalan firmalar da isteğe bağlı olarak uygulamaya dahil olabilir. e-Defter uygulamasına gönüllü geçiş yapmak isteyen bir firmanın elektronik fatura kullanıcısı olması zorunlu tutulmamaktadır. e-Defter uygulamasına başvurmak için sunulan koşullar ise aşağıdaki gibidir:

e-Defter Zorunluluğu

 1. Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
 2. Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması
 3. Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Yukarıda yer alan şartları taşıyanlardan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra no: 1) ve Genişleme Tebliği (454 Sıra No.lu VUK Tebliği) kapsamında elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler e-Defter uygulamasına başvuru yapabilirler.

Edoksis ailesine katılmak ve finansal verimlilik avantajlarından faydalanmak için İletişim formunu doldurarak Edoksis e-Defter hizmetine başvurabilirsiniz. İletişim formuna bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Edoksis e-Defter Hizmetinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Değişikliklere zamanında uyum sağlayan ve güvenilir bir platform olan Edoksis e-Defter hizmeti ile GİB standartlarına uygun berat gönderimi işleminizi kolaylıkla tamamlamanıza olanak sağlar. Tamamen elektronik ortamda gerçekleşen e-Defter uygulaması ile birlikte hem daha hızlı hem de daha düzenli bir defter sistemi oluşturulması amaçlanır. Üstelik e-Defter uygulamasını kullanan firmalar eski usul defter tutmak zorunda olmadıkları için tüm işlemler dijital ortamda gerçekleşir bu sayede hem iş gücünden hem de zamandan optimum düzeyde tasarruf ederler.

e-Defter sistemine geçen firmalar hızlı ve düzenli bir sisteme geçiş yaparak baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtulur, çevreyi korur, fiyat ve zamandan tasarruf etmiş olur. Edoksis e-Defter uygulamasının sağladığı bir çok avantaj vardır bunları aşağıda sizin için sıraladık.

 • İşgücü ve zaman tasarrufu,
 • Fiyat tasarrufu
 • Alt yapı gereksiniminizi ortadan kaldırır.
 • e-Defter kayıtlarını saklayarak, arşivleme ihtiyacınızı karşılar.
 • Esnek entegrasyon yöntemleri ve manuel defter yükleme imkânı sağlar.
 • Uyumlu bir uygulama ile oluşturulmuş defterlerin güvenli bir şekilde saklanması için arşivleme hizmeti sunar.
 • Çevre koruması
 • Arşivleme zahmeti ve maliyetinden kurtulmak

Edoksis ailesine katılmak ve finansal verimlilik avantajlarından faydalanmak için İletişim formunu doldurarak Edoksis e-Defter hizmetine başvurabilirsiniz. İletişim formuna bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Bize Ulaşın