EDOKSİS ÇÖZÜMLERİ

e-Fatura

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan E-Fatura Uygulaması, faturaların standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenmesini, kağıt kullanılmadan hazırlanmasını ve taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşmasını amaçlar.

DETAYLAR

e-Defter

E-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması ve online kayıt edilmesidir.

DETAYLAR

e-Arsiv

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

DETAYLAR

e-İrsaliye

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye uygulaması GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsar.

DETAYLAR

Faturalarınız bizimle güvende

REFERANSLAR

BİZE ULAŞIN