e-İrsaliye Düzenleme

e-İrsaliye Düzenleme Hakkında Dikkat Etmeniz Gereken 5 Şey

🕒 7 Kasım 2020

Elektronik irsaliye, kağıt üzerinde düzenlenmekte olan geleneksel sevk irsaliyesinin, elektronik ortamda düzenlendiği, iletilebildiği, muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan bir uygulamadır. e-İrsaliye uygulamasına geçmek için öncelikle bir firma e-Fatura kullanıcısı olmalıdır.

e-İrsaliye, standartları ve veri şekli GİB tarafından düzenlenmiş dijital irsaliye belgesidir. Edoksis'in yasal mevzuata tam uyumlu olarak desteklediği e- İrsaliye, sağladığı operasyonel verimlilik, kayıt güvenliği ve maliyet tasarrufu ile işletmenize çeşitli avantajlar tanır. Edoksis’in avantajlı dünyasına katılmak için başvuru formuna bağlantıya tıklayarak ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz!

e-İrsaliye

1. e-İrsaliye kullanmayan müşterilere belge düzenleme bilgisini verin.

e-İrsaliye kullanmayan müşterilere sevk irsaliyesini e-İrsaliye düzenlemeniz gerekmektedir. Düzenlediğiniz irsaliyeler mükellef olmadığı için GIB’in sanal sunucusuna gidecektir. e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları belirli şartları bulundurduğu takdirde irsaliye yerine geçebilir.

Fiili sevk ile fatura düzenlenmesi aynı zamanda ise, içerisinde gerekli ibareleri ve sevk bilgileri bulundurularak e-Fatura veya e-Arşiv fatura kağıt çıktısı irsaliye yerine kullanılabilir ve tekrar e-İrsaliye kullanılması gerekli olmaz. Ancak kağıt fatura çıktıları kaşeli ve imzalı olmalıdır.

Vergi Usul Kanunu 433 seri numaralı tebliği 7.madde; 'Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması zorunludur.'

e-İrsaliye

2. İrsaliyenin kağıt çıktısını alın.

Fiili sevkiyat sürecinde e-İrsaliye’nin kâğıt çıktısını da bulundurmanız gerekmektedir. Talep edilmesi halinde belgenin elektronik ortamdaki hali ya da karekod bulunan matbu halinin gösterilmesi gerekmektedir.

3. Bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?

e-İrsaliye düzenleme sürecinde zorunlu olan tüm bilgilerin eksiksiz doldurması şarttır.

İrsaliyede bulunan zorunlu bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

 1. İrsaliyeyi düzenleyen şirketin;

  • Unvan ya da ad-soyad bilgileri
  • VKN ya da TCKN
  • Adresi
  • Vergi dairesi
  • Düzenleme tarihi ve belge numarası
 2. Alıcının;

  • Unvan ya da ad-soyad bilgileri
  • VKN ya da TCKN
  • Adresi
  • Vergi dairesi
  • Hesap numarası
 3. Diğer Zorunlu Bilgiler:

  • Taşınan malın türü ve miktarı
  • Fiili sevk tarihi
  • Saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı

4. e-İrsaliye reddetme hakkınız bulunmaktadır.

İhtiyaç halinde e-İrsaliye ret hakkınız bulunmaktadır. Alıcı kendisine ulaşan e-İrsaliye’yi, fiili sevk tarihi öncesinde reddedebilir sadece alıcı tarafından reddedilebilen e-İrsaliye’ye ret yanıtı vermeniz için mal sevkiyatının başlamamış olması gerekmektedir. Fiili sevk tarihi geçmiş olan e-İrsaliye için fiziksel teslimat koşulları başlamış veya tamamlanmış olduğundan ve irsaliye işlevini yerine getirmiş olduğundan dolayı artık reddedilmez.

5. e-İrsaliye zorunlu mu?

e-İrsaliye uygulaması ile kağıt irsaliyeler, GİB tarafından belirlenen standartlara göre 01.07.2020 tarihi itibariyle elektronik belge olarak düzenlenecek, elektronik ortamda iletilip, muhafaza ve ibraz edilecek. GİB tarafından yayımlanan tebliğe göre:

 • e-İrsaliye için zorunlu başlangıç tarihi 01.07.2020’dir.
 • e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına 1/7/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları, mal sevkiyatı işlemleri ile serbest meslek mensubu grupları belirlenmiştir.
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1.7.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
 • e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara da sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve muhatabına talebi doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda iletilmesi öngörülmüştür.

Edoksis'in yasal mevzuata tam uyumlu olarak desteklediği e- İrsaliye, sağladığı operasyonel verimlilik, kayıt güvenliği ve maliyet tasarrufu ile dijitalleşme sürecinin bir parçasıdır. e-İrsaliye uygulamasına Edoksis güvencesi ve deneyimiyle katılın.

Edoksis’in avantajlı dünyasına katılmak için başvuru formuna bağlantıya tıklayarak ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz!

Bize Ulaşın