e-İrsaliye Hakkındaki Sorular ve Cevapları

e-İrsaliye Hakkında 10 Soru 10 Cevap

🕒 8 Ağustos 2020

1. e-İrsaliye nedir?

e-İrsaliye sistemi, kağıt irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmesi, gönderilmesi, saklama ve ibraz edilmesini kapsayan bir e-Devlet uygulamasıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, belgelerin elektronik ortamda oluşturularak iletilmesini sağlar. e-İrsaliye uygulamasına geçmek için öncelikle bir firma e-Fatura kullanıcısı olmalıdır.

2. e-İrsaliye avantajlı mıdır?

e-İrsaliye kullanımı, size kolaylık sağlayacak birçok avantaj sağlar. e-İrsaliye; sevkiyat süreçlerinde zaman kayıplarının önüne geçer, mutabakat süreçlerini kolaylaştırır, dağıtım ve denetim süreçlerini hızlandırır, arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır ve dijital arşiv sistemiyle geçmiş irsaliyelere her an istediğiniz yerden ulaşma kolaylığı sağlar.

Uzman Danışmanlar

3. e-İrsaliye başvuru süreci nasıldır?

e-İrsaliye uygulamasına geçmek isteyen bir firma öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmalıdır ve e-Fatura uygulamasında kullandığı yöntemle aynı yöntemi kullanmak zorundadır. Eğer firma bir özel entegratör üzerinden e-Fatura uygulamasına geçiş yaptıysa e-İrsaliye uygulamasına da aynı şekilde geçiş yapabilir. e-İrsaliye üç yöntemle kullanılabilir:

Özel Entegrasyon Yöntemi Kullanıcıları: Özel entegratör üzerinden e-Fatura kullanan bir firma, entegratörün portalında mali mührüyle bir aktivasyon formu imzalar ve bu form GİB'e gönderildiği anda başvurusu yapılır ve geçişi sağlanmış olur. (Özel entegratörün e-İrsaliye Özel Entegratörlük izni almış olması gerekmektedir).

Entegrasyon Yöntemi Kullanıcıları: GİB'e bir dilekçe ve ekinde yer alması gereken test tanım formuyla başvuru yapabilirler.

GİB Portal Kullanıcıları: https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresindeki GİB Portal'a giriş yapılarak "Araçlar" menüsündeki "Kullanıcı Bilgileri" sayfasına gidilir ve "e-İrsaliye Kullanmak İstiyorum" butonuna tıklayarak başvuru yapıp aynı gün içerisinde e‑İrsaliye'ye geçiş yapabilirler.

Kullanıcı Dostu

4. e-İrsaliye kimlere zorunlu?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 509 No.lu Vergi Hukuku Kanunu ile, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 01.07.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu hale getirilmiştir.

5. e-İrsaliye kullanmayan alıcılara e-İrsaliye düzenlenir mi?

e-İrsaliye, uygulamada şimdilik sevk irsaliyesini kapsamakta olup; e-Fatura da olduğu gibi karşı taraf e-İrsaliye kullanıcısı ise taraf arasında gönderilip alınabilmektedir.

6. Geçmiş tarihli e-İrsaliye gönderilir mi?

Matbudan dönüştürülen e-İrsaliye tipi haricinde eski tarihli e-İrsaliye düzenlenemez.

7. e-Fatura veya e-Arşiv faturanın irsaliye yerine kullanılması mümkün mü?

Fiili sevk ile fatura düzenlenmesi aynı zamanda ise, içerisinde gerekli ibareleri ve sevk bilgileri bulundurularak e-Fatura veya e-Arşiv fatura kağıt çıktısı irsaliye yerine kullanılabilir ve tekrar e-İrsaliye kullanılması gerekli olmaz. Ancak kağıt fatura çıktıları kaşeli ve imzalı olmalıdır.

Vergi Usul Kanunu 433 seri numaralı tebliği 7.madde; 'alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması zorunludur.'

8. Teslim edilen ürünlerin iadesinde tekrar e-İrsaliye düzenlenmeli midir?

Evet, teslim edilen ürünlerin iadesinde tekrar e-İrsaliye düzenlenmelidir. İade edilecek ürünlerin geriye taşınması için belgenin düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenleyecek olan taraf, taşıma işlemini gerçekleştirecek kimse odur.

9. e-İrsaliye reddedilir mi?

Evet e-İrsaliye reddedilebilir. Alıcı kendisine ulaşan e-İrsaliyeyi, fiili sevk tarihi öncesinde reddedebilir. Fiili sevk tarihi geçmiş olan e-İrsaliye için fiziksel teslimat koşulları başlamış veya tamamlanmış olduğundan ve irsaliye işlevini yerine getirmiş olduğundan dolayı artık reddedilmez.

10. e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler kağıt irsaliye düzenleyebilir mi?

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, uygulamaya kayıtlı mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de yine e-İrsaliye olarak alınması zorunludur. Sadece 509 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile açıklanan “elektronik belgelerin kağıt ortamda düzenlenebileceği haller” açıkça belirtilmiştir.

Edoksis'in yasal mevzuata tam uyumlu olarak desteklediği e-İrsaliye, sağladığı operasyonel verimlilik, kayıt güvenliği ve maliyet tasarrufu ile dijitalleşme sürecinin bir parçasıdır. e-İrsaliye uygulamasına Edoksis güvencesi ve deneyimiyle katılın. Başvuru formu için Tıklayın!

Bize Ulaşın