e-Müstahsil Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

🕒 17 Kasım 2020

e-Müstahsil Makbuzu uygulaması, müstahsil makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulması ve raporlanmasının yanı sıra hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazını sağlayan elektronik bir uygulamadır.

e-Müstahsil, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Müstahsil Makbuzunun, tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası, fatura yerine geçecek belgedir.

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulmasını hem kâğıt hem de elektronik ortamda muhafaza edilmesini ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsar.

Dijital ortamda düzenlenen ve elektronik imza ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun kağıt çıktısı alınarak, çıktının ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekir. e-Müstahsil Makbuzunu düzenleyen tüccar ise elektronik sertifika ile imzalı şekilde, dijital ortamda saklanması gerekmektedir.

e-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler

e-Müstahsil Makbuzu hazırlanırken makbuzun geçerliliğini kaybetmemesi için tüm zorunlu bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Aşağıda sıraladığımız tüm bilgiler makbuzda bulunması gereken zorunlu bilgilerdir.

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

 1. Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası yer alır.
 2. Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN ve ikametgah adresi
 3. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN Vergi Kimlik Numarası ve adresi
 4. Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı

e-Müstahsil Avantajları Nelerdir?

Dijitalleşme ile sağlanan e-Dönüşüm sayesinde elektronik ortama taşınan tüm süreçler gibi e-Müstahsil uygulaması da kullanıcılarına avantajlar sağlamıştır. e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına geçmek için Mali Mühür veya e-İmza‘ya sahip olmanız yeterlidir. e-Müstahsil makbuzunun kullanıcılara sunduğu avantajlar aşağıdaki gibidir:

 • e-Müstahsil makbuzu sayesinde kağıt, basım ve arşivleme masrafları ortadan kalkar.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Elektronik ortamda hazırlanan e-Müstahsil makbuzunda hata riski minimuma iner.
 • Elektronik arşivleme imkanı sunar.
 • Dijital ortamda saklanan verilerin kaybolma riski yoktur.
 • İnternetin olduğu her yerden kolay erişim imkanı sağlar.
 • Dijital ortamda gerçekleştiren e-Müstahsil makbuzu, kağıt tüketimini ortadan kaldırır, dolayısıyla doğayı korunmasına katkı sağlar.
 • Mevzuata uygunluk içerir.

E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

GİB resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile halihazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” nun, elektronik belge olarak düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bahsi geçen düzenlemelere göre;

 • e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 01/07/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) gerekli başvuruları yaparak e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.
 • Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler, 01/01/2020 tarihi itibariyle müstahsil makbuzlarını, e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır.

e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Müstahsil Makbuzu” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Edoksis ile Elektronik Muhabese İşlemleri

Edoksis, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve yazılımın gücüyle dünyaya açılma vizyonuyla Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren SabancıDx’in bir markasıdır.

Edoksis, işletim, yazılım ve operasyonun tek sahibi olmasıyla, veri güvenliği konusundaki uzmanlığı sayesinde güçlü ve güvenilir bir iş ortaklığı sunar. e-Dönüşüm sürecinizi avantajlı bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır.

e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv ve e-Defter gibi yasal uygulamalara Edoksis ile kolayca uyum sağlarken, e-Mutabakat ve e-Analiz ile süreçlerinize hız kazandırın, verimliliğinizi artırın. Edoksis hakkında detaylı bilgi edinmek için bağlantıya tıklayarak iletişim formuna ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın