e-Mutabakat

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

🕒 20 Ocak 2021

Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerde çalışan herkes gibi vergilendirilir. Serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği belge serbest meslek makbuzudur. Serbest Meslek Makbuzu, iki sayfa olarak düzenlenir ve bir sayfası müşteriye verilir.

Serbest Meslek Makbuzunu Kimler Kullanılır?

Gelir Vergisi Kanunu'nun 66. maddesinin birinci fıkrasında serbest meslek erbabı şu şekilde tanımlanmıştır: Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

Buna göre; kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde faaliyette bulunan; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır.

e-Mutabakat

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

e-Mutabakat

  • Serbest meslek makbuzu kesebilmek için, vergi dairesinden meslek mükellefiyeti açtırmalısınız.
  • Daha sonra anlaşmalı matbaalar aracılığı ile bu makbuzları bastırmalı ve makbuzları gereken bilgiler ile doldurmalısınız.
  • Tamamladığınız makbuzun, aslı müşteriye verilerek hizmet bedeli tahsil işlemini tamamlarsınız.

01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulamasına dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, müşterinin talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt üstünde iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanabilir.

SabancıDx bünyesinde olan, uzman ve tecrübeli kadrosu ile Edoksis optimum verim ve avantajla Serbest Meslek Makbuzu kesmenize olanak tanır. Daha fazla bilgi için bağlantıya tıklayarak iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Edoksis’te Serbest Meslek Makbuzu Kesebilir Miyim?

Günümüzde dijitalleşmenin giderek artması ve tüm sektörlerde hizmet adımlarının ve kanallarının dijital dönüşüme ayak uydurması ile birlikte fatura vb işlemlerde dijital dönüşüme hızlı bir geçiş yapmıştır.

Bu noktada küçük, orta veya büyük ölçekli tüm firmalar işlemlerini dijital kanallardan daha sağlıklı ve kolay bir biçimde gerçekleştirebilir duruma gelmiştir.

Dijital sürece geçiş yapan bir diğer belge türü ise Serbest Meslek Makbuzu’dur. Serbest Meslek Makbuzu’nun dijital dönüşüm sisteminde hazırlanmış şekline e-Serbest Meslek Makbuzu (e SMM) denmektedir. e-SMM kağıt SMM ile aynı hukuki özelliklere sahiptir. Elektronik olarak saklanmaktadır ve ibraz edilebilmektedir. Özel Entegratör tarafından günlük olarak GİB'e raporlanmaktadır.

Bu makbuz, Edoksis dijital dönüşüm sistemi e-Defter paketi içerisinde yer alan Yevmiye Defteri Kılavuzunda sayılan belge tipleri arasında yer alan makbuz (XBRL karşılığı fiş) ile karıştırılmamalıdır.

Serbest meslek makbuzu, sistemde kılavuzda sayılan belgeler arasında yer almaması sebebiyle belge türü olarak “diğer” ve belge açıklaması olarak “Serbest Meslek Makbuzu” olarak kayıt ettirilmelidir. Ayrıca belgenin numarası ve tarihinin de girilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Serbest Meslek Makbuzu değerli evrak kategorisinde yer almakta olup ve ücret tahsilinin yapıldığının bir kanıtı olarak değerlendirilmektedir, fatura ya da fiş muadilidir. Serbest Meslek Makbuzu İki nüsha olarak düzenlenerek serbest meslek makbuzunun asıl nüshası müşteriye verilirken, kopya nüshası işletmede kalmalıdır.

Edoksis bünyesine katılmak ve finansal verimlilik fırsatlarından hemen faydalanmak için İletişim formunu doldurarak Edoksis hizmetlerine hızlı ve kolay şekilde başvurabilirsiniz. İletişim formuna bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz!

Serbest Meslek Makbuzunda Hangi Bilgilerin Bulunması Gerekmektedir?

Vergi Usul Kanunu'nun 237. maddesine göre serbest meslek makbuzlarında:

  • Makbuzu verenin kişinin adı soyadı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası bulunmalıdır.
  • Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi
  • Alınan paranın miktarı
  • Paranın alındığı tarih
  • Makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır
  • Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilmektedir.
e-Mutabakat

Serbest Meslek Makbuzunda Hangi Vergiler Ödenir?

Serbest meslek makbuzunda, hem stopaj (gelir vergisi), hem de KDV bulunmaktadır. Brüt tutar üzerinden hesaplama sağlanarak, stopaj vergisi %22, KDV ise %18’den oluşmaktadır.

Stopaj, muhtasar beyannameyle serbest meslek makbuzu kesenin müşterisi tarafından, serbest meslek erbabı adına ödenmelidir. KDV ise durum bundan farklıdır, serbest meslek makbuzu kesen tarafından ödenmelidir.

Müşteriden tahsil edilecek tutarın, vergiler düşüldükten sonra elde kalan kısmı net para, serbest meslek erbabının alacağı paradır. Net kazancın, üzerine vergilerin eklendiği hali ise, brüt miktardır. Alacağınız asıl tutar için net ücrete bakmanız gerekmektedir.

Bize Ulaşın