e-Defter

Edoksis e-Defter Hizmeti ile Artan Operasyonel Verimlilik

Edoksis mevcut ve olabilecek değişikliklere tam ve zamanında sağladığı uyum ile size en güvenilir çözümü sunar. Operasyonel verimliliğinizi artırırken risklerinizi minimize eder ve denetim kolaylığı sağlar.

E-Defter Nedir?
e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter uygulamasından yararlanmak ve başvuru yapmak için mükellefin mali mühür veya nitelikli elektronik sertifika edinmesi gereklidir. İnternet ortamında başvuru gerçekleştirmek için http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterElektronikBasvuruRehberi.pdf adresindeki rehberden faydalanabilirsiniz.

e-Defter uygulamasından yararlanmak için 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uyumluluk onayı alan uygulamalar kullanılmalıdır.

Edoksis, e-Defter oluşturulmasını ve GİB’de berat işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlarken uygulamayı bulut hizmet yapısında sunmaktadır.

Edoksis e-Defter Hizmetinin Sağladığı Avantajlar

• Alt yapı gereksiniminizi ortadan kaldırır.
• E-Defter kayıtlarını saklayarak, arşivleme ihtiyacınızı karşılar.
• Esnek entegrasyon yöntemleri ve manuel defter yükleme imkanı sağlar.
• Yerel sisteminde uyumlu bir uygulama ile oluşturulmuş defterlerin güvenli bir şekilde saklanması için arşivleme hizmeti sağlar.

Edoksis e-Defter hizmetine başvurmak için;

Başvuru Formu

 

e-Defterinizi GİB’e göndermeden önce finansal ve muhasebesel kontrollerinizi tamamlamak ister misiniz?

BİZE ULAŞIN