e-İrsaliye

Edoksis e-İrsaliye Hizmeti ile Kayıt Güvenliği

Edoksis’in yasal mevzuat çerçevesinde desteklediği e-İrsaliye, getireceği operasyonel verimlilik, kayıt güvenliği ve maliyet tasarrufu ile Dijitalleşme sürecinizin bir parçasıdır.

E-İrsaliye Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

e-İrsaliye uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
b) e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

Sizin için En Uygun e-İrsaliye Yöntemi Hangisi?

Mükellefler,  e-İrsaliye uygulamasını, e-Fatura uygulamasında kullandıkları aynı yöntem ile kullanmak zorundadır.  Portal Yöntemi, Entegrasyon Yöntemi veya Özel Entegrasyon yönteminden bu doğrultuda seçim yapılabilir.

e-İrsaliye GİB Portal Yöntemi
Halihazırda GİB-Portal kullanan mükellefler portal üzerinden e-İrsaliye uygulamasını kullanmaya başlayabilirler.

Entegrasyon Yöntemi
e-Fatura uygulamasını halihazırda entegrasyon yöntemi ile kullanan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için GİB’e bir dilekçe ve ekinde yer alan test tanım formu ile başvurmaları gerekmektedir.

Özel Entegrasyon Yöntemi
e-Fatura uygulamasını halihazırda özel entegrasyon yöntemi ile kullanmakta olan mükelleflerden, e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak isteyen mükellefler, özel entegratörlük izni alan özel entegratörlerden biri ile anlaşmak suretiyle uygulamaya katılabilirler.

Edoksis e-İrsaliye Hizmetinin Sağladığı Avantajlar
• Ayrı bir server bulundurma, backup alma, bunun için uzman bir personel bulundurma maliyetlerini, iş ve yönetim yükünü ortadan kaldırır.
• İrsaliye gönderememe/alamama riskini taşımazsınız.
• Gerçekleşecek tüm yasal mevzuat, saklama, güvenlik, kalite ve denetim konularındaki değişikliklere tam ve zamanında uyum sağlayarak bu sorumluluğu devretmiş olursunuz.
• Muhasebe sistemleri ile entegrasyon sayesinde başka bir sistem kullanmak zorunda kalmadan irsaliye gönderip alabilirsiniz.
• Web servisleri üzerinden sunulan esnek entegrasyon yöntemleri sayesinde kolay veri alış verişi.
• Mühürleme, Özel Entegratör yetkisiyle SabancıDx tarafından yapılır.
• Gelen ve giden faturalar saklama yetkisi kapsamında Bimsa tarafından sizin için saklanır ve arşivlenir.
Edoksis web servisleri ücretsiz olarak tüm entegrasyon yapılacak olan uygulamalara sağlanır. Ayrıca pek çok ERP için “tak kullan” hazır entegrasyon yapıları ve konnektörler sunulmaktadır.

Edoksis e-İrsaliye hizmetine başvurmak için;
Başvuru Formu

BİZE ULAŞIN