e-İrsaliye Sıkça Sorulan Sorular

e-İrsaliye uygulamasına geçmek isteyen bir firma öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmalıdır ve e-Fatura uygulamasında kullandığı yöntemle aynı yöntemi kullanmak zorundadır. Eğer firma bir özel entegratör üzerinden e-Fatura uygulamasına geçiş yaptıysa e-İrsaliye'de de aynı şekilde geçiş yapabilir.

Bu açıdan e-İrsaliye üç yöntemle kullanılabilir:

Özel Entegrasyon Yöntemi Kullanıcıları: Özel entegratör üzerinden e-Fatura kullanan bir firma, entegratörün portalında mali mührüyle bir aktivasyon formu imzalar ve bu form GİB'e gönderildiği anda başvurusu yapılır ve geçişi sağlanmış olur. (Özel entegratörün e-İrsaliye Özel Entegratörlük izni almış olması gerekmektedir).

Entegrasyon Yöntemi Kullanıcıları: GİB'e bir dilekçe ve ekinde yer alması gereken test tanım formuyla başvuru yapabilirler.

GİB Portal Kullanıcıları: https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresindeki GİB Portal'a giriş yapılarak "Araçlar" menüsündeki "Kullanıcı Bilgileri" sayfasına gidilir ve "e-İrsaliye Kullanmak İstiyorum" butonuna tıklayarak başvuru yapıp aynı gün içerisinde e-İrsaliye'ye geçiş yapabilirler.
e-İrsaliye Uygulaması, kağıt irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmesi, gönderilmesi, saklama ve ibraz edilmesini kapsayan e-Devlet uygulamasıdır.

e-İrsaliye Uygulamasına geçmek için öncelikle bir firma e-Fatura kullanıcısı olmalıdır. Henüz zorunlu bir uygulama olmayıp, 1 TEMMUZ 2020'de yayınlanacak taslak tebliğe göre e-Fatura kullanıcılarına bir süre sonra zorunlu olarak geçiş öngörülmektedir. Bu kapsamda; 01.07.2020 tarihinden itibaren isteyen herhangi bir firma iradi olarak e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapabilmektedir.

e-İrsaliye, uygulamada şimdilik sevk irsaliyesini kapsamakta olup; e-Fatura da olduğu gibi karşı taraf e- İrsaliye kullanıcısı ise taraf arasında gönderilip alınabilmektedir.
SENARYO 1
e-Fatura
e-Arşiv
e-İrsaliye
A Firması
Kullanıyor
Kullanıyor
Kullanıyor
B Firması
Kullanmıyor
Kullanmıyor
Kullanmıyor

Sonuç

A Firması B Firmasına e-İrsaliye kesemez.Kağıt irsaliye kesebilir.
Tarih, saat ve dakikanın yer aldığı "İrsaliye yerine geçer" ibaresi olan e-Arşiv Fatura'sı kesebilir.

SENARYO 2
e-Fatura
e-Arşiv
e-İrsaliye
A Firması
Kullanıyor
Kullanıyor
Kullanıyor
B Firması
Kullanıyor
Kullanmıyor
Kullanmıyor

Sonuç

A Firması B Firmasına e-İrsaliye kesemez.Kağıt irsaliye kesebilir.
Tarih, saat ve dakikanın yer aldığı "İrsaliye yerine geçer" ibaresi olan e-Fatura kesebilir.

SENARYO 3
e-Fatura
e-Arşiv
e-İrsaliye
A Firması
Kullanıyor
Kullanmıyor
Kullanıyor
B Firması
Kullanmıyor
Kullanıyor
Kullanmıyor

Sonuç

A Firması B Firmasına e-İrsaliye kesemez.Sadece kağıt irsaliye kesebilir.

SENARYO 4
e-Fatura
e-Arşiv
e-İrsaliye
A Firması
Kullanıyor
Kullanıyor
Kullanıyor
B Firması
Kullanıyor
Kullanmıyor
Kullanıyor

Sonuç

A Firması B Firması'na sadece e-İrsaliye kesmek zorundadır.

Hayır. İhracat işlemlerinde kağıt matbu irsaliye kullanılmaya devam edilecektir.
Hayır. Tavsiye edilen emin olana kadar e-İrsaliye’yi taslak olarak tutmaktır. Yine de düzenlenmiş ve hata tespit edilmiş ise, alıcı ile görüşerek fiili sevk tarihi öncesinde red etmesini talep ederek yeni irsaliye düzenlemek çözüm olacaktır.
Evet. Alıcı kendisine ulaşan e-İrsaliye’yi, fiili sevk tarihi öncesinde reddedebilir. Fiili sevk tarihi geçmiş olan e-İrsaliye için fiziksel teslimat koşulları başlamış veya tamamlanmış olduğundan ve irsaliye işlevini yerine getirmiş olduğundan dolayı artık reddedilmez.
Evet. İade edilecek ürünlerin geriye taşınması için e-İrsaliye düzenlenmelidir. Düzenleyecek olan taraf, taşıma işlemini gerçekleştirecek kimse ona göre olacaktır.
Teknik sebep ile örneğin online erişimin olmadığı durumlarda, e-İrsaliye yerine matbu kağıt irsaliye düzenlenebilir. Ancak bu durumda matbu evrakta "e-İrsaliye daha sonra düzenlenecektir" ibaresi yer almalıdır. Daha sonra düzenlenecek olan e-İrsaliye ise "matbudan dönüştürülen e-İrsaliye" tipinde olacaktır. Matbudan dönüştürülen e-İrsaliye tipi doğal olarak fiili sevkiyattan sonra düzenlenmek durumunda olduğundan sadece bu tip e-İrsaliye için geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenmesi mümkündür. Aksi durumlarda e-İrsaliye geçmiş tarihli düzenlenemez.
Muhtelif müşterilere dağıtım için kesilen irsaliye matbu kağıt olarak düzenlenir, ancak müşterilere teslimat yapılırken her bir müşteri için (eğer sisteme kayıtlıysalar) e-İrsaliye düzenlenir.
Hayır. Birden fazla alıcıya bir e-İrsaliye’de yer alamaz. Tek bir araç ile sevkiyat yapılıyor olsa da her bir alıcı için ayrı ayrı e-İrsaliye düzenlenmelidir.
e-İrsaliye tarihi ile fiili sevk tarihi arasında bir zaman kısıtı yoktur. Taraflar arasındaki anlaşmaya ve lojistik imkânlarına göre belirlenebilir.
Matbudan dönüştürülen e-İrsaliye tipi haricinde eski tarihli e-İrsaliye düzenlenemez.
Fiili sevk ile fatura düzenlenmesi aynı zamanda ise, içerisinde gerekli ibareleri ve sevk bilgileri bulundurularak e-Fatura veya e-Arşiv fatura kağıt çıktısı irsaliye yerine kullanılabilir ve tekrar e- İrsaliye kullanılması gerekli olmaz. Ancak kağıt fatura çıktıları kaşeli ve imzalı olmalıdır.
Hayır. e-İrsaliye GiB sistemine ulaşmış ve sorgulanabilir hale gelmişse fiili sevk işlemi gerçekleştirilebilir. Öte yandan e-İrsaliye’nin kabul cevabı zorunlu değildir.
Edoksis e-İrsaliye Hizmeti İletişim formunu doldurarak Edoksis e-İrsaliye hizmetine başvurabilirsiniz. Başvuru için
Bize Ulaşın