Mali Mühür Sıkça Sorulan Sorular

Vergi Usul Kanunun 242 Maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır. Mali Mühür, 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (yetkili tek kuruluş) tarafından üretilmektedir. Elektronik Mali Mühür sertifikaları, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-Fatura, e-Defter ve diğer yasal belgelerin;

• Bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması,

• Elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.

e-Fatura uygulamasını kullanmak için Mali Mühür temini zorunludur. Mali Mühür elektronik bir belgedir ve bir USB cihaz içerisinde KAMU SM tarafından sahibine teslim edilmektedir. Mali Mühür, e- Fatura uygulamasına başvuru sırasında temin edilmekte olup, mükellef birden fazla lokalden e-Fatura uygulamasını kullanmak istediğinde mükellefin aynı mali mührüne sahip ek USB cihazlar ilave olarak Kamu SM’den temin edilebilmektedir. Mali Mühürle ilgili detaylı bilgilere http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Mali Mührü alabilmek için istisnai durumlar haricinde elektronik ortamda başvuru yapılmaktadır. Online mali mühür başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar), Adi ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kollektif Şirketler ilgili evrakları göndererek yazılı başvurabilirler. Online başvuru yapabilmek için http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/ sitesinden bilgi alabilirsiniz.
e-Fatura uygulamasına başvururken Mali Mühür başvurularının da yapılması gerekmektedir. Mükellefin mali mührü, özel entegratörlük sisteminde gönderilen fatura-uygulama yanıtlarının imzalanmasında kullanılmamaktadır, bu belgeler özel entegratörlüğün mali mührüyle imzalanır. Yalnızca özel entegratöre kayıt ve iptal işlemleri için mükellefin mali mührü gerekmektedir.
Firmaların tek bir akıllı karta mali mühürlerini yüklemesi mümkün değildir. Ancak, kurum tarafından HSM cihazına kurumunuzun Mali Mühür sertifikası yüklenebilir. Birden fazla kişi bu tek HSM cihazına, erişim hakları ayarlanmış farklı bilgisayarlardan aynı anda Elektronik Mali Mühür Sertifikasını kullanabilirler.
Tüzel kişi mükellefler, Mali Mühür başvurularında, kimlik doğrulama sorunuyla karşılaşmaları halinde öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvurarak bilgilerini güncellemelidirler. Güncelleme yapıldıktan sonra mersis.gumrukticaret.gov.tr internet adresinden bilgilerinin güncellendiğini teyit etmelidirler. Gerçek kişi mükellefler ise kimlik doğrulama sorunuyla karşılaşmaları halinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden nüfus bilgilerini kontrol ettirmelidirler. Başvuru ekranları Kamu Sertifikasyon Merkezine ait olmakla birlikte kimlik doğrulama hizmetleri yukarıda bilgileri verilen kurumlarca yapıldığından yaşanan hatanın Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Kamu Sertifikasyon Merkezi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
Posta yoluyla yapılan istisnai başvurularda, sertifika sorumlusunun sorumluluğu; sadece mali mühür sertifikasının tesliminde muhatap alınacak kişi olmalıdır. Elektronik ortamda başvuru yapan mükellefler için ise sertifika sorumlusu şirketi temsile yetkili kişidir. Bunların dışında başka sorumluluk bulunmamaktadır. Ek olarak "Sertifika Sorumlusu" olarak bildireceğiniz kişinin özellikle TC. Vatandaşı bir personele ait bilgilerin olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerde sorun yaşanabilmektedir.
e-Fatura uygulamasına başvuran mükellefler için üretilen mali mühürler şirketin vergi numarası ve ünvanına üretilmektedir. GİB-Portal yöntemi için, eğer şubelerinizde fatura düzenliyorsanız ikinci bir Mali Mühür daha almalısınız. Şubeleriniz için aldığınız mühürde de merkezin vergi numarası ve ünvanı yer alacaktır. Entegrasyon ve özel entegrasyon yönteminde tek bir mali mührün sistem üzerinde şube ve merkeze ayrı ayrı hizmet verecek şekilde konumlandırılmış olması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu durumda tek bir mali mühür yeterli olabilir. Bu durumu hizmeti aldığınız Özel Entegratör firmanızdan veya e-Fatura yazılım sağlayıcınızla görüşmeniz gerekmektedir.
Nevi değişikliği yapılması halinde öncelikle yeni ünvana ait Mali Mühür alınmalıdır. Nevi değişikliği ile ilgili dilekçenin hazırlandıktan sonra Ticaret Sicil Gazetesinin eklenerek posta ile Gelir İdaresi Başkanlığına posta ile yollanması gerekmektedir.
Öncelikle yeni ünvana ait Mali Mühür alınmalıdır. Fakat VKN bilgisi değişmediği için yeni mali mühür gelene kadar eski mali mühür ile çalışılabilir. Yeni mali mühürün gelmesi sonrasında ise yeni mali mühür üzerinden işlem yapılmalıdır.
GİB’e dilekçe iletilmesi gerekmektedir. Dilekçede birleşme ile ilgili bilgilerini yazdıktan sonra Ticaret Sicil Gazetesini ekleyerek “Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I)Elektronik Defter ve Belge Yönetim Md. Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine iletmesi gerekmektedir. Başvurulara istinaden devrolma nedeniyle sonlanan firmanın e-Fatura hesabı hemen, e-Defter hesabı ise yüklenmesi gereken son e-Defter beratının yüklendiği tarihten sonra kapatılacaktır.
Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen işlemler yerine getirilmeden ve tasfiye ve iflasın sona erdiği tescil ve ilan edilmeden tasfiyenin sona erdiğinin kabul edilmesi ve şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu nedenle Tasfiyeye giren şirketin ünvanına Tasfiye halinde ibaresi ekleneceği için yeniden mali mühür alması gerekmektedir. İlgili durumların sonlanması halinde GİB'e dilekçe ve Ticaret Sicil Gazetesini ekleyerek posta veya kargo ile iletilmesi gerekmektedir.
GİB Portal kullanan mükellefler, portal içerisinde yer alan adres, telefon, e-posta, web sitesi, vergi dairesi, mersis no, ticaret sicil no, işletme merkezi, fatura ön eki gibi bilgiler "Kullanıcı Bilgileri" menüsünden değiştirilebilir(Bu değişiklikler otomatik olarak güncellenmemektedir). Kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

- Sicil No bilgisi faturanın "Not" alanında görünecektedir.

- Fatura ön eki yıl içerisinde hiç fatura kesmeden önce değiştirilebilmektedir.

Entegrasyon, Özel Entegratör ya da GİB-Portalında yükleme araçları bölümünü kullanıyor ise bu konuyu yazılım sağlayıcısı ile görüşülerek çözülmesi gerekmektedir. Fatura üzerindeki bilgiler faturanın göndericisi tarafından belirlenmektedir. Fatura üzerinde yanlış bilgilerin yer alması göndericiye ait bir sorumluluk olup hatalı bilgiler ile faturayı oluşturmasından kaynaklıdır.
Normal hesap döneminden Özel hesap dönemine geçiş yapan bir firma mali mührünü yenilemek zorunda değildir. Hesap döneminin değişmesi mali mührün değişmesini gerektirmemektedir. VKN veya Ünvan değişmediği sürece mali mührünüzü kullanmaya devam edebilirsiniz.
Edoksis Mali Mühür Hizmeti İletişim formunu doldurarak Edoksis Mali Mühür hizmetine başvurabilirsiniz. Başvuru için
Bize Ulaşın